Wet- en regelgeving

in Nederland en Europa

Waarborg voor voedselveiligheid

Om de veiligheid van voedsel te bewaken zijn allerlei wetten en regels opgesteld. De Nederlandse regels zijn vastgelegd in de Warenwet. De laatste jaren geldt in Nederland steeds meer Europese wetgeving.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet erop toe dat het eten veilig is. Een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid staat op de website van de NVWA.

Sinds 2012 is de Claimsverordening van kracht

Deze wet bepaalt welke beweringen over gezondheidsvoordelen zijn toegestaan wanneer je specifieke producten in de categorie voeding of voedingssupplementen aanprijst, zoals op de verpakking, op een website of in brochures. Men is beperkt in het bevorderen van de verkoop van specifieke producten door een verbod op gezondheidsclaims die niet door de EFSA (European Food and Safety Authority) zijn goedgekeurd.

Voor kruidensupplementen, de zogenaamde botanicals, moet de autorisatie slag nog gemaakt worden. De bij EFSA ingediende gezondheidsclaims voor botanicals staan daarom nog ‘on hold’. Onder voorwaarden mag de Indicatieve lijst gebruikt worden voor het maken van gezondheidsclaims.

Nieuwe wetenschappelijke publicaties zullen (nieuwe) claims met bijbehorende gebruikscondities, aannemelijk moeten maken.

Waren gezondheidsclaims die verdwijnen dan onzin?

Het is niet zo dat gezondheidsclaims die worden verboden onjuist zijn. Wat gesteld kan worden is dat goedgekeurde claims voldoen aan de normen van de EFSA. Het ontwikkelen van wetenschappelijk bewijs voor gezondheid bevorderende effecten van voeding of voedingssupplementen kost tijd en geld.
Etiketten van de voedings-en kruidensupplementen zullen geen informatie meer bevatten over wat het mogelijk voor de gezondheid kan doen en de consument zal gedwongen worden deze informatie elders te zoeken.

Rol therapeut en retailer

De één-op-één adviesrol van de therapeut en retailer wordt groter wanneer de consument voor informatie niet meer de verpakking kan raadplegen.

Je bent vrij te adviseren en beweren waar je van overtuigd bent, op basis van jouw kennis en ervaring en de ervaringen van anderen.

Informatie en advies over Organic India producten

Ayurveda4all adviseert consumenten daarvoor de volgende websites te raadplegen: